نحوه نام گذاری محصولات نظارت تصویری ناظر - دوربین مدار بسته ایرانی ناظر

نحوه نام گذاری محصولات نظارت تصویری ناظر

دوربین های مداربسته ثابت:

الف- برند:

ناظر= NZ = Nazer

ب- نوع محصول :

دوربین مداربسته = C = Camera

 

ج – نوع دوربین:

د –رزولوشن دوربین:

بیانگر آن است که دوربین چند مگا پیکسل است. بطور مثال در دوربین NZC-FB215KW عدد ۲ بیانگر دو مگاپیکسل بودن دوربین می باشد.

ه- سری دوربین:

و – فن آوری ساخت:

سطح فن آوری ساخت دوربین را نشان می دهد.

ز- نام محفظه دوربین:

هر محفظه بستگی به شکل ظاهری آن برای خود نام منحصر بفردی دارد. این نام گذاری بین یک یا دو حرف انگلیسی را شامل می شود.

ح- ویژگی های کاربردی:


دوربین مدار بسته متحرک:

الف- برند:

ناظر= NZ

ب- نوع محصول :

دوربین مداربسته = C = Camera

ج – نوع دوربین:

 • PZ = PTZ

د – رزولوشن دوربین:

بیانگر آن است که دوربین چند مگا پیکسل است. بطور مثال در دوربین  NZC-PZ2304QSWMA عدد ۲ بیانگر دو مگاپیکسل بودن دوربین می باشد.

ه – اندازه دوربین:

۳ = ۳ اینچ بعنوان مثال دوربین: NZC-PZ2304QSWMA

۶ = ۶ اینچ بعنوان مثال دوربین: NZC-PZ2620QSWMA یا NZC-PZ2633QSWMA یا  NZC-PZ2644QXWMA

۹ = ۹ اینچ بعنوان مثال دوربین : NZC-PPZ162944QXWMA یاNZC-PPZ82944QXWMA

و- زوم اپتیکال: (دو حرف)

۴ = ۴ برابر = ۴x بعنوان مثال دوربین: NZC-PZ2304QSWMA

۲۰ = ۲۰ برابر = ۲۰x بعنوان مثال دوربین: NZC-PZ2620QSWMA

۳۳ = ۳۳ برابر = ۳۰x بعنوان مثال دوربین: NZC-PZ2633QSWMA

۴۴ = ۴۴ برابر = ۴۰x بعنوان مثال دوربین های:  NZC-PPZ162944QXWMA یا  NZC-PPZ82944QXWMA یا NZC-PZ2644QXWMA

 

ز- نوع محفظه:

اسپید دام = Q,R = speed dome

ح- ویژگی های کاربردی:


ذخیره ساز: 

الف- برند:

ناظر= NZ

ب- نوع محصول :

ذخیره ساز دیجیتال تصاویر = N = NVR.

ج – فن آوری ساخت:

سطح فن آوری ساخت دوربین را نشان می دهد که با دو حرف مشخص می گردد.

د- تعداد کانال ها ورودی: (دو حرف)

 • ۵ کانال ورودی = ۵
  • بعنوان مثال ذخیره سازهای:  NZN-50051PG1
 • ۱۰ کانال ورودی = ۱۰
 • ۲۰ کانال ورودی = ۲۰
  • بعنوان مثال ذخیره سازهای: NZN-50201G1
 • ۴۰ کانال ورودی = ۴۰
  • بعنوان مثال ذخیره سازهای: NZN-50408G1
 • ۸۰ کانال ورودی = ۸۰
 • ۱۶۰ کانال ورودی = ۱۶۰
 • ۳۲۰ کانال ورودی = ۳۲۰
 • ۴۸۰ کانال ورودی = ۴۸۰

ه- تعداد حافظه (هارد): (دو حرف)

 • ۱ حافظه (هارد) = ۱
 • ۲ حافظه (هارد) = ۲
 • ۴ حافظه (هارد) = ۴
 • ۸ حافظه (هارد) = ۸
  • بعنوان مثال ذخیره سازهای: NZN-50408G1
 • ۱۶ حافظه (هارد) = ۱۶
 • ۱۶ حافظه (هارد) خشابی = ۱۶E
 • ۲۴ حافظه (هارد) خشابی = ۲۴E

و- سطح فن آوری:

 • سطح فن آوری هر دستگاه بدین ترتیب معیین می گردد.

 

دیدگاهی یافت نشد