اگر در هنگام برقراری ارتباط با سیستمی فقط آدرس IP آن را داشته باشیم، برای به دست آوردن MAC آن، از پروتکل ARP استفاده می کنیم.

ARP مخفف Address Resolution Protocol است. وظیفه آن شناخت و تشخیص Mac Address است.

در صورتی که یک سیستم تنها با دانستن IP بخواهد با یک سیستم ارتباط برقرار کند.

وقتی شما می خواهید با سیستمی ارتباط برقرار کنید که MAC آن را ندارید، یک بسته ی ARP Request به تمامی node های شبکه ارسال می کنید.

تمام سیستم های درون شبکه این پیغام را دریافت می کنند.

اما فقط سیستمی که IP آن با IP بسته مطابقت داشته باشد پاسخ خواهد داد.

آدرس MAC آن سیستم در یک بسته ی ARP Reply به سیستم شما (node مبدا) ارسال خواهد شد

سیستم شما این MAC را در جدولی با نام ARP Table بر روی خود ذخیره می کند تا درصورت نیاز مجدد، آن را داشته باشد.

دستورات ARP در ویندوز :
برای روشن تر شدن موضوع، می توانید در منوی Run عبارت cmd را تایپ کنید .

 پس از باز شدن Command Prompt، از ابزار arp استفاده نمایید.

اگر در Command Prompt دستور ?/ arp را اجرا کنید، می توانید تمامی دستورات و راهنمای ARP را مشاهده نمایید.

به عنوان مثال، در صورتی که بخواهید جدول ARP سیستم برای شما نمایش داده شود، باید از دستور arp –a استفاده کنید.

ضمنا توجه کنید که ARP فقط به سیستم هایی ارسال می شود که در شبکه ی شما هستند و هیچگاه از Router عبور نمی کند!